W celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, nasza strona internetowa Blanchon wykorzystuje pliki cookies. Przegladając stronę zgadzacie się Państwo na ich użycie.     OK   Więcej szczegółów
Blanchon Polska
*w naszej nature Media

Informacje prawne

INFORMACJE PRAWNE

 

Aktualnie przebywasz na jednej ze stron internetowych firmy Blanchon (*), stanowiących wyłączną własność firmy:

 

 

 

Nazwa firmy:

BLANCHON S.A.S.

 

Société par Actions Simplifiée : 

4 258 258 €                                           

 

Numer rejestracyjny:

390 112 886

 

 Kod klasyfikacji działalności:

2030 Z

 

 Adres siedziby:

BLANCHON

50 8čme Rue

69800 SAINT-PRIEST

 

 Numer telefonu:

+33 4 72 89 06 06

 

 Faks:

+33 4 78 67 12 31

 

E-mail :

blanchon@blanchon.com

TWARUNKI UŻYTKOWANIA

 

Ostrzeżenie

 

Dostęp do strony 

Użytkownik niniejszej strony potwierdza, że posiada zdolność i środki niezbędne do uzyskania dostępu do strony oraz do korzystania z niej. W żadnym wypadku spółka Blanchon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia, na które nie ma wpływu, oraz za jakiekolwiek przypadki uszkodzenia sprzętu użytkownika, w szczególności za uszkodzenia komputerów, oprogramowania, sieci urządzeń lub innych urządzeń wykorzystywanych w celu uzyskania dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z niej i zawartych w jej obrębie informacji. Należy mieć na uwadze fakt, że uzyskanie dostępu do systemu przetwarzania informacji w celu przerwania lub zakłócenia jego działania, wprowadzania nieprawdziwych danych lub ich nieuprawnionego modyfikowania, jest przestępstwem podlegającym sankcjom karnym.

Dostęp do strony internetowej www.blanchon.com jest bezpłatny. Opłaty za dostęp lub obsługę sieci telekomunikacyjnych ponosi wyłącznie użytkownik. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się bezpośrednio z Państwa dostawcą i operatorem usług telekomunikacyjnych.

Własność intelektualna: Spółka Blanchon jest właścicielem i posiadaczem praw względem wszystkich elementów zawartych na tej stronie, w tym w zakresie wszystkich danych, rysunków, zdjęć itp.

Kopiowanie, przedstawianie lub rozpowszechnianie zawartości niniejszej strony, w całości lub części, za pomocą jakiegokolwiek procesu, bez wyraźnej zgody spółki Blanchon jest zabronione i może stanowić naruszenie praw autorskich podlegające sankcjom określonym w art. L335-2 francuskiego Kodeksu własności intelektualnej. Marki redaktora niniejszej strony i jego partnerów, a także logo wyświetlane w obrębie niniejszej strony są znakami towarowymi. Powielanie rzeczonych marek lub ich logo w jakiejkolwiek formie oraz wykorzystywanie elementów niniejszej strony internetowej bez wyraźnej zgody spółki Blanchon jest zabronione na mocy art. L713-2 Kodeksu własności intelektualnej.

 

 Treści 

Spółka Blanchon zastrzega sobie prawo do modyfikowania i/lub poprawiania treści swojej strony internetowej w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Spółka Blanchon zrzeka się również wszelkiej odpowiedzialności w przypadku opóźnień, błędów lub przeoczeń dotyczących treści niniejszej strony internetowej i jej podstron oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakłócenia w ich działaniu lub ich niedostępność.

Niemniej jednak spółka Blanchon dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji dostępnych dla odwiedzających stronę internetową, potwierdzając, iż mogą one zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne, a nawet mogą być niepełne.

W związku z powyższym spółka Blanchon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte na podstawie informacji znalezionych na jej stronie internetowej, ani za sposób wykorzystania tego faktu przez osoby trzecie. W niektórych krajach dostęp do produktów i usług przedstawionych na niniejszej stronie internetowej może być ograniczony. Prosimy o wcześniejszy kontakt bezpośrednio ze spółką Blanchon (poprzez osoby do kontaktu określone na stronach lokalnych lub za pośrednictwem osoby odpowiedzialnej za kontakt międzynarodowy), aby upewnić się, że nasze produkty lub usługi są dostępne w Państwa lokalizacji.

 

Hiperłącza 

Strona www.blanchon.com zawiera hiperłącza umożliwiające dostęp do stron internetowych stron trzecich, które nie należą do spółki Blanchon. W związku z tym spółka Blanchon nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane na takich stronach internetowych. Tworzenie hiperłączy w obrębie strony www.blanchon.com wymaga upoważnienia dyrektora działu publikacji lub jego przedstawiciela.T

 

Pliki cookies 

Informujemy użytkownika, że podczas wizyty na naszej stronie internetowej może być automatycznie tworzony plik cookie, który jest tymczasowo przechowywany w pamięci podręcznej lub na dysku twardym użytkownika. Pliki cookies są anonimowe, ale mogą być używane do rejestrowania informacji dotyczących operacji wykonywanych przez użytkownika w obrębie strony internetowej. Użytkownicy witryny wyrażają zgodę na informowanie ich o tych działaniach i zezwalają na nie spółce Blanchon. Ww. pliki cookies można usunąć poprzez opcje w zakładce „Preferencje” w menu przeglądarki.

 

Ochrona danych  

Zgodnie z ustawą „Informatique et Liberté” (ustawa o ochronie danych i wolności informacji) z 6 stycznia 1978 r., odwiedzający stronę internetową mają prawo do wglądu i modyfikowania danych osobowych przekazanych spółce Blanchon za pośrednictwem jej strony internetowej. Wszelkie prośby dotyczące tej kwestii prosimy kierować na adres: blanchon@blanchon.com.

Spółka Blanchon jest zobowiązana do poszanowania życia prywatnego każdego użytkownika jej witryny internetowej. Użytkownik z własnej woli przekazuje nam swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail), będąc w pełni świadomym stanu faktycznego. Dane te będą przechowywane przez określony czas i mogą zostać wykorzystane wewnętrznie przez spółkę Blanchon dla celów statystycznych lub działań marketingowych. W żadnym przypadku zebrane dane nie zostaną udostępnione innym organizacjom, przedsiębiorstwom lub osobom trzecim.

 

Spory sądowe 

Przedmiotowa strona internetowa została utworzona zgodnie z przepisami prawa francuskiego i zgodnie z nimi odbywa się zarządzanie jej zawartością. Wszelkie spory związane z niniejszą stroną internetową lub powstałe w związku z jej użytkowaniem będą poddane pod rozstrzygnięcie sądów francuskich. 

 

 

Projekt strony: Caracas - www.caracas.fr

Hosting: Novius - www.novius.fr silnik Publi-Nova