Informacje prawne

Strona internetowa blanchon.pl jest prowadzona przez le Groupe Blanchon, Société par actions simplifiée (spółka akcyjna uproszczona), z siedzibą przy 50 8ème Rue, 69800 Saint-Priest, wpisaną do RCS (rejestru handlowego spółek) w Lyon pod nr. 390 112 886, wysokość kapitału akcyjnego: EUR 4.258.258,00

Kontakt z nami:
- telefoniczny pod nr 04 72 89 06 06, nasi doradcy są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–12.00 i 13.00–17.00
- przez formularz online
Miejsce: SAS NEXYLAN - 274 T Avenue de la Marne 59700 MARCQ-EN-BAROEUL. Nr SIRET: 51788472200037 - RCS Lille-Métropole.
tel. 0 366 721 572

 

Dostęp do strony

Użytkownik niniejszej strony potwierdza, że posiada niezbędne umiejętności i środki do uzyskania dostępu i korzystania z niniejszej strony.
Grupa Blanchon nie może w żaden sposób ponosić odpowiedzialności za elementy pozostające poza jej kontrolą oraz za wszelkie szkody, jakie może ponieść środowisko techniczne użytkownika, a w szczególności jego komputery, oprogramowanie, sprzęt sieciowy lub wszelkie inne materiały wykorzystywane do uzyskania dostępu do witryny i korzystania z jej usług i informacji.
Przypomina się użytkownikom, że oszukańcze uzyskiwanie dostępu lub pozostawanie w systemie informatycznym, utrudnianie lub zakłócanie działania takiego systemu, oszukańcze wprowadzanie lub modyfikowanie danych w systemie informatycznym to przestępstwa karalne.
Dostęp do strony blanchon.pl jest bezpłatny. Koszty dostępu, użytkowania sieci telekomunikacyjnej lub inne koszty ponosi użytkownik, zgodnie z warunkami ustalonymi przez jego dostawców usług dostępu i operatorów telekomunikacyjnych.

 

Własność intelektualna

Grupa Blanchon jest właścicielem lub posiadaczem praw do wszystkich elementów składających się na jej stronę, w tym w szczególności danych, rysunków, zdjęć, ...

Jakakolwiek reprodukcja, reprezentacja lub dystrybucja, całkowita lub częściowa, zawartości tej witryny w jakimkolwiek procesie, bez wyraźnej i uprzedniej zgody Grupy Blanchon, jest zabroniona i stanowiłaby naruszenie podlegające karze z tytułu artykułów L335-2 i kolejnych Kodeksu Własności Intelektualnej.
Znaki towarowe wydawcy strony i jego partnerów oraz logotypy pojawiające się na stronie są zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszelkie całkowite lub częściowe powielanie tych znaków towarowych lub logo, wykonane z elementów strony bez wyraźnej i uprzedniej zgody Blanchon Group jest zatem zabronione w rozumieniu artykułu L713-2 Kodeksu Własności Intelektualnej".

Zawartość strony

Blanchon Group zastrzega sobie prawo do modyfikowania i/lub poprawiania zawartości swojej strony w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Ponadto, Grupa Blanchon odmawia wszelkiej odpowiedzialności w przypadku opóźnienia, błędu lub pominięcia w treści stron serwisu, jak również w przypadku przerwania lub niedostępności serwisu z jakiegokolwiek powodu.

Grupa Blanchon dokłada jednak wszelkich starań, aby zapewnić dokładność wszystkich informacji udostępnianych odwiedzającym jej stronę, wiedząc, że mogą one zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne, bądź też mogą być niekompletne.
W związku z tym Grupa Blanchon nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych na stronie, ani za ich wykorzystanie przez osoby trzecie.
Dostęp do produktów i usług prezentowanych na stronie może podlegać ograniczeniom w niektórych krajach. W związku z tym każda zainteresowana strona jest odpowiedzialna za wcześniejsze sprawdzenie w ogólnym lub lokalnym kontakcie z Blanchon Group, czy może mieć dostęp do danych produktów lub usług.


Linki hipertekstowe

Strona blanchon.pl zawiera linki hipertekstowe umożliwiające dostęp do stron osób trzecich, które nie należą do Grupy Blanchon, które w związku z tym nie mogą ponosić odpowiedzialności za zawartość tych stron.
Tworzenie hipertekstowych linków do strony blanchon.pl wymaga uprzedniego uzyskania wyraźnej zgody Kierownika Publikacji lub jego przedstawiciela.


Cookies

Użytkownik zostaje poinformowany, że podczas jego wizyt na stronie może automatycznie zainstalować i tymczasowo zapisać w pamięci lub na dysku twardym plik "cookie".
Plik "cookie" to element, który nie identyfikuje użytkownika, ale służy do zapisywania informacji związanych z nawigacją użytkownika na stronie internetowej.

Użytkownicy strony potwierdzają, że zostali poinformowani o tej praktyce i upoważniają Grupę Blanchon do korzystania z niej.  Będą oni mogli dezaktywować ten plik cookie" poprzez parametry pojawiające się w ich systemie nawigacji.

 

RODO i Zobowiązanie do ochrony danych osobowych

Na podstawie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) i jego wejścia w życie 25 maja 2018 r., le Groupe Blanchon dostosowuje swoją działalność do różnych wymagań. Aby poznać zasady obowiązujące w blanchon.pl, prosimy skontaktować się z inspektorem ochrony danych (Correspondant Informatique et Libertés, CIL) w Groupe Blanchon pod adresem: dpo@blanchon.com 

Odwiedzający stronę mają prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania, które mogą być przekazywane blanchon.pl na stronie. Wszystkie prośby odnośnie do tego prawa należy kierować online poprzez formularz lub pocztą do: Blanchon – Service Digital, 50 8ème Rue, 69800 Saint-Priest, lub email.

Le Groupe Blanchon szanuje życie prywatne wszystkich użytkowników swojej strony internetowej. Dane osobowe (imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail) są gromadzone wyłącznie po udzieleniu zgody użytkownika. Te dane mogą być przechowywane przez określony czas i potencjalnie wykorzystane ponownie wewnątrz le Groupe Blanchon w celach statystycznych lub marketingowych. Gromadzone dane nie są w żadnych okolicznościach przekazywane innym podmiotom lub osobom trzecim.

Sposób przetwarzania danych przez Blanchon określono w deklaracji złożonej w CNIL pod numerem: 1131740 - v0, 1131755 - v0, 1490572 - v0 & 1576768 - v0..


Spór sądowy

Ta strona została zaprojektowana i jest zarządzana zgodnie z prawem francuskim. Wszelkie spory związane z tą stroną lub wynikające z jej użytkowania będą rozstrzygane przez sądy francuskie.

Zobowiązanie do zachowania poufności

Strona internetowa blanchon.pl jest prowadzona przez Blanchon, Société par actions simplifiée (spółka akcyjna uproszczona), z siedzibą przy 50 8ème Rue, 69800 Saint-Priest, wpisaną do RCS (rejestru handlowego spółek) w Lyon pod nr 390 112 886, wysokość kapitału akcyjnego: EUR 4.258.258,00

Na podstawie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) i jego wejścia w życie 25 maja 2018 r., le Groupe Blanchon dostosowuje swoją działalność do różnych wymagań. Aby poznać zasady obowiązujące w blanchon.pl, prosimy skontaktować się z inspektorem ochrony danych (Correspondant Informatique et Libertés, CIL) w Groupe Blanchon na adres: dpo@blanchon.com 

Ochrona prywatności jest ważna dla le Groupe Blanchon. Niniejsze Zobowiązanie do zachowania poufności określa sposób, w jaki gromadzimy, wykorzystujemy, rozpowszechniamy, przekazujemy i przechowujemy Państwa dane osobowe. Prosimy zapoznać się z naszymi zasadami odnośnie do ochrony danych osobowych.   W przypadku pytań prosimy o kontakt.


Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe to informacje, które mogą być wykorzystywane w celu identyfikacji określonej osoby lub kontaktu z nią.

Ze względu na Państwa kontakt z marką Blanchon poprzez jej stronę internetową blanchon.pl może pojawić się prośba o podanie Państwa danych osobowych, a le Groupe Blanchon może wymieniać się swoimi danymi osobowymi i je wykorzystywać zgodnie z niniejszym Zobowiązaniem do zachowania poufności. Może je również powiązać z innym informacjami, aby zapewnić oraz ulepszyć swoje produkty, usługi, materiałów i reklam. Nie są Państwo zobowiązani do przekazywania nam swoich danych osobowych, o które Państwa poprosimy. Jednak, jeśli postanowią Państwo nie przekazywać nam tych danych, wówczas nie zawsze będziemy mogli zapewniać Państwu nasze produkty i usługi, lub nawet odpowiadać na Państwa pytania.

Poniżej przedstawiamy przykłady danych osobowych, które blanchon.pl może gromadzić oraz sposób wykorzystywania tych danych:


Jakie dane osobowe gromadzimy

Jeśli utworzą Państwo nazwę użytkownika na blanchon.pl w celu zakupu produktu lub uczestnictwa w ankiecie online, grze lub zapisania się na nasze newslettery, wówczas możemy gromadzić całe zbiory informacji, w tym Państwa imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, e-mail, numer telefonu komórkowego oraz Państwa preferencje kontaktu.


Wykorzystanie Państwa danych osobowych

Gromadzone przez nas dane osobowe pozwalają nam na korzystanie z najnowszych zapowiedzi produktów i nadchodzących wydarzeń wokół marki Blanchon. Jeśli nie chcesz być na naszej liście mailingowej, możesz w każdej chwili zrezygnować, aktualizując swoje preferencje dotyczące konta.

Wykorzystujemy również Państwa dane osobowe, aby pomóc nam tworzyć, rozwijać, wykorzystywać, dostarczać i ulepszać nasze produkty, usługi, treści i reklamy.

Możemy okresowo wykorzystywać dane osobowe użytkownika do wysyłania ważnych powiadomień, takich jak powiadomienia o zakupach i zmianach w naszych warunkach i zasadach. Ponieważ te informacje są integralną częścią twojej relacji z blanchon.pl, nie możesz zrezygnować z tej komunikacji.

Możemy również wykorzystywać Państwa dane osobowe do celów wewnętrznych, takich jak audyty, analiza danych i badania w celu ulepszenia produktów, usług i reklamy Blanchon.

Jeśli uczestniczysz w loterii, konkursie lub podobnej imprezie promocyjnej, możemy wykorzystać podane przez Ciebie informacje do administrowania tymi programami.

 

Gromadzenie i wykorzystywanie danych nieosobowych

Ponadto, gromadzimy również dane, których forma nie pozwala nam na bezpośrednie powiązanie z określoną osobą. Możemy gromadzić, wykorzystywać, przekazywać oraz rozpowszechniać dane nieosobowe w jakichkolwiek celach. Poniżej przedstawiamy przykłady danych nieosobowych, które gromadzimy oraz sposób, w jaki je możemy wykorzystywać:

  • Możemy gromadzić informacje takie jak: język, kod pocztowy, kod administracyjny, identyfikator aparatu, powiązane URL, lokalizację oraz strefę czasową aparatu, który odczytuje strony marki Blanchon. Te dane są wykorzystywane, abyśmy lepiej mogli zrozumieć Państwa zachowanie oraz ulepszać nasza produkty, usługi i reklamy.
  • Możemy gromadzić informacje dotyczące Państwa czynności na naszej stronie internetowej. Te dane są gromadzone i wykorzystywane, aby pomóc nam w przekazywaniu Państwu bardziej przydatnych informacji oraz zrozumienia, które części naszej strony internetowej, nasze produkty i nasze usługi są najbardziej popularne. Zgromadzone informacje są uznawane za dane nieosobowe w celach związanych z niniejszym Zobowiązaniem do zachowania poufności.
  • Możemy gromadzić i przechowywać informacje w związku z korzystaniem przez Państwa z naszych usług, w tym wyszukiwań wykonywanych przez Państwa. Te informacje mogą być wykorzystywane, aby poprawić dostosowanie wyników uzyskanych z naszych produktów. Te informacje nie zostaną powiązane z Państwa adresem IP.

Jeśli powiążemy dane nieosobowe z danymi osobowymi, wówczas dane w ten sposób połączone będą uznawane za dane o charakterze osobowym, przy założeniu że zostaną powiązane.


Cookies i inne technologie

Strony internetowe, usługi online, aplikacje interaktywne, e-maile i reklamy blanchon.pl peuvent utiliser des « mogą korzystać z cookies i innych technologii,  takich jak tagi pikselowe i  sygnały nawigacyjne. Te technologie pomagają nam lepiej zrozumieć zachowanie użytkowników, wskazują nam, które części naszych stron internetowych są najczęściej odwiedzane oraz pozwalają szacować skuteczność reklam i wyszukiwań w internecie. Dane zgromadzone przez cookies i inne technologie uznajemy za dane nieosobowe. Jednak, ponieważ adresy IP (protokół internetowy) lub podobne identyfikatory są uznawane za dane osobowe, traktujemy te dane identyfikacyjne jako dane osobowe. Tak samo, ponieważ dane nieosobowe są powiązane z danymi osobowymi, traktujemy informacje w ten sposób powiązane jako dane osobowe w celach związanych z niniejszym Zobowiązaniem do zachowania poufności.

Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać ukierunkowane reklamy zgodnie z zainteresowaniem blanchon.pl, mogą Państwo postanowień aktywować opcję Ogranicz śledzenie, dzięki której Państwa identyfikator blanchon.pl nie otrzymuje reklam tego typu.

blanchon.pl i jej partnerzy wykorzystują również cookies i inne technologie do zapamiętania Państwa danych osobowych podczas korzystania przez Panstwa z naszej strony internetowej, naszych usług online oraz naszych aplikacji. W tym przypadku naszym celem jest sprawić, aby Państwa wizyta była bardziej praktyczna i spersonalizowana. Na przykład, jeśli znamy Państwa imię, będziemy mogli Państwa powitać na początku następnej wizyty na blanchon.com. Jeśli będziemy znać Państwa kraj i język, wówczas będziemy mogli zaproponować Państwu bardziej dopasowaną wizytę. Jeśli poznamy Państwa zainteresowania, wówczas będziemy mogli lepiej dopasować nasze przekazy reklamowe i elektroniczne do Państwa potrzeb.

Podobnie jak liczne strony internetowe, gromadzimy automatycznie niektóre informacje i je przechowujemy w plikach dziennika. Te dane zawierają adresy IP (protokół internetowy), rodzaj przeglądarki i język, dostawcę internetu (PAI), strony internetowe i aplikacje danych wejściowych i wyjściowych, system operacyjne, datę i/lub godzinę oraz dane dotyczące Państwa poruszania się po stronie.

Te dane wykorzystujemy, aby zrozumieć i analizować tendencje, zarządzać stroną, poznać zachowania użytkowników strony, ulepszyć nasze produkty i usługi oraz gromadzić informacje demograficzne dotyczące grupy naszych użytkowników. blanchon.pl może wykorzystywać te informacje do swoich usług marketingowych i reklam.

W naszych niektórych wiadomościach elektronicznych wykorzystujemy „kliknij URL”, powiązane z treścią strony internetowej blanchon.pl. Jeśli nasi klienci klikną jeden z URL, wówczas zostaną przeniesieni na inny serwer internetowy przed znalezieniem się na stronie docelowej naszej strony internetowej. Śledzimy te kliknięcia, aby móc określić zainteresowanie niektórymi tematami oraz pomierzyć skuteczność naszych komunikatów kierowanych do klientów. Jeśli nie chcą Państwo być w ten sposób śledzeni, wówczas nie powinni Państwo klikać linki tekstowe ani grafik znajdujących się w wiadomościach elektronicznych.

Sygnały nawigacyjne („tagi pikselowe”) pozwalają nam wysyłać wiadomości elektroniczne w formacie, który klienci mogą przeczytać, oraz dowiedzieć się, czy wiadomość została otwarta. Możemy wykorzystać te informacje, aby ograniczyć lub wstrzymać wiadomości wysyłane do klientów.


Rozpowszechnianie osobom trzecim

Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie za pośrednictwem blanchon.pl w celu zapewnienia lub ulepszenia produktów, usług i reklam; nie będą udostępniane osobom trzecim w celach marketingowych.


Usługodawcy

Le Groupe Blanchon udostępnia dane osobowe spółkom świadczącym usługi, takie jak przetwarzanie informacji, wykonywanie zamówień klientów, dostawa produktów, zarządzanie i uruchomienie danych klientów, świadczenie usług na rzecz klienta, ocena Państwa zainteresowania naszymi produktami i usługami oraz przeprowadzanie ankiet zadowolenia lub wyszukiwania klientów. Te spółki są zobowiązane do ochrony Państwa danych i mogą się znajdować w każdym państwie, gdzie le Groupe Blanchon prowadzi swoją działalność.


Ochrona danych osobowych

Le Groupe Blanchon uznaje bezpieczeństwo Państwa danych za bardzo ważne. Usługi online blanchon.pl korzystają z szyfrowania https, aby chronić Państwa dane osobowe podczas ich przekazywania. Podczas przechowywania Państwa danych osobowych przez blanchon.com, wykorzystywane są systemy informatyczne o ograniczonym dostępie, zainstalowane w miejscach wykorzystujących środki fizycznego bezpieczeństwa.


Integralność i przechowywanie danych osobowych

Le Groupe Blanchon pozwala Państwu łatwo przechowywać swoje dane osobowe jako rzetelne, aktualne i integralne. Zachowujemy Państwa dane osobowe przez okres konieczny w celach opisanych w niniejszym Zobowiązaniu do zachowania poufności, o ile przepisy prawa nie nakazują dłuższego okresu zachowywania.

Usługi geolokalizacji

Aby zapewnić usługi geolokalizacji w miejscach sprzedaży produktów Blanchon, blanchon.pl może gromadzić, wykorzystywać oraz udostępniać dokładne dane lokalizacji, w tym lokalizację geograficzną w czasie realnym Państwa komputera lub urządzenia. Gdy to niezbędne, usługi geolokalizacyjne mogą korzystać z GPS, Bluetooth i Państwa adresu IP, jak również lokalizacji punktów dostępowych Wi-Fi i przekaźników dołączających lub jeszcze innych technologii w celu ustalenia przybliżonej lokalizacji Państwa urządzeń. Te dane lokalizacyjne są gromadzone anonimowo w formacie niepozwalającym na identyfikację Państwa i są wykorzystywane przez blanchon.pl, aby zapewnić usługę geolokalizacyjną miejsca sprzedaży.


Strony i usługi osób trzecich

Strony internetowe, aplikacje i usługi blanchon.pl mogą zawierać linki do stron internetowych i usług osób trzecich. Nasze produkty i usługi mogą również wykorzystywać lub proponować produkty i usługi osób trzecich, na przykład poczty elektronicznej rodzaju MailChimp lub konkursy.

Informacje zgromadzone przez osoby trzecie, które mogą zawierać elementy, takie jak dane lokalizacyjne lub informacje do kontaktu podlegają ich politykom dotyczącym zachowania poufności. Zachęcamy do zapoznania się z politykami dotyczącymi zachowania poufności tych osób trzecich.


Nasze zaangażowanie w zachowanie poufności

W trosce o zachowanie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, przekazujemy niniejsze przepisy dotyczące zachowania poufności i bezpieczeństwa każdego z naszych pracowników oraz stosujemy bardzo obostrzoną politykę w tej kwestii w naszej firmie.

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości odnośnie do przetwarzania Państwa danych lub Zobowiązania do zachowania poufności blanchon.pl lub jeśli chcą Państwo zgłosić możliwe naruszenie przepisów dotyczących poufności. Mogą Państwo zawsze skontaktować się z nami e-mailem na dpo@blanchon.com.

Le Groupe Blanchon może od czasu do czasu aktualizować swoje Zobowiązanie do zachowania poufności. W przypadku znaczącej zmiany na naszej stronie internetowej zostanie zamieszczone zawiadomienie wraz z aktualnym zobowiązaniem do zachowania poufności.

Potrzebujesz pomocy?

Szukasz produktu?
Potrzebujesz informacji?
Nasi eksperci służą pomocą.

 Formularz kontaktowy